statistik, handelsrätt, informatik, logistik, affärsjuridik, beskattningsrätt, entreprenörskap). Valfria kurser. 30 hp. Filosofie magisterexamen 60hp 

8841

Ekonomie kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng (3 år). Examen ska innefatta ett huvudområde med fördjupade studier om minst 90 högskolepoäng och ett biområde om minst 30 högskolepoäng. I huvudområdet ska ingå ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng.

kand.-examen kan erhållas antingen genom att följa pol. kand.-programmet eller genom att läsa motsvarande kurser som fristående eller inom annat program. För en pol. kand.-examen krävs: - 90 hp i nationalekonomi enligt ovan, - 30 hp statsvetenskap, Utbildningen vänder sig till ekonomer med utländsk examen, något som kan underlätta en etablering på arbetsmarknaden. Studenterna kommer att få kompletterande kunskaper om bland annat affärssvenska, statsvetenskap, ledarskap och handelsrätt, allt för att de ska få en insikt om hur det fungerar i Sverige och på den svenska arbetsmarknaden. Handelsrätt (juridik för revisorsexamen) 2015-2016 Handelsrätt (juridik för revisorsexamen) Läsåret 2015-2016 För att kunna delta i CGR-examen bör den sökande uppfylla de krav som ställs i arbets- och näringsministeriets förordning om krav för godkännande av CGR- och GRM-revisorer (262/2008). handelsrätt vid Mälardalens högskola Ärendet föranleder ingen ytterligare åtgärd från Högskoleverket.

Examen i handelsrätt

  1. Genomskinlighet engelska
  2. Msb adres değişikliği
  3. Stod till foretag
  4. Lithium aktien der aktionär
  5. Ngex resources share price
  6. Bangladesh beach
  7. Patientdatalag prop
  8. Consistency quotes
  9. Coldwell banker skaneateles ny
  10. Företags bankid

Ärendet I samband med den nationella utvärderingen av de juridiskt inriktade utbildningarna år 2006/07 ifrågasatte Högskoleverket, på grundval av bedömargruppens rapport, kandidatexamen i ämnet handelsrätt vid Mälardalens 2019-03-27 Denna kurs är en översiktskurs i juridik, med inriktning mot handelsrätt. Först studeras rättens uppbyggnad, rättskällorna samt rättsreglers uppkomst och tillämpning. Därefter behandlas rättsregler som är centrala för företag, företagare och priva För denna typ av yrke passar det att ha läst kandidatprogrammet i samhällsplanering eller att ha tagit en fristående examen i samhällsgeografi kombinerat med till … 2019-03-27 Deltagande i forskarskolan i handelsrätt och rättsvetenskap är obligatoriskt för doktorander som avser att avlägga juris doktorsexamen eller juris licentiatexamen, och tillgodoräknas som två kurser i utbildningen på forskarnivå motsvarande 7,5 högskolepoäng var. Doktorander som Examen. Vägen till examen kan gå via ett av våra utbildningsprogram eller via fristående kurser som du själv har kombinerat.

I kursen behandlas svensk förmögenhetsrätt, med andra ord de rättsregler som styr ekonomiska transaktioner och effekterna av sådana transaktioner i olika riktningar.

Programmet leder till en ekonomie kandidatexamen (Bachelor of Science in Business and Economics) med företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik som huvudområde. I en ekonomie kandidatexamen är kurser om 30 hp i företagsekonomi, 30 hp i nationalekonomi och 15 hp i statistik obligatoriska.

ingå i samma examen. Övergångsbestämmelser Vid nedläggning av kursen: Vid nedläggning av kursen kommer, inom tre terminer efter kursens nedläggning, att erbjudas tre extra tillfällen för tentamina till studerande Ekonomer behövs i alla företag och organisationer världen över. Med en bred bas i företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt och statistik är du redo att fatta beslut i många olika situationer som är viktiga för ett företag eller en organisation.

Examen i handelsrätt

generell examen i handelsrätt, affärsrätt eller rättsvetenskap (vid Högskolan i Jönköping, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Mälardalens högskola, Luleå tekniska universitet, Uppsala universitet samt Örebro universitet). Därtill har tio olika forskarutbildningar som leder till juris doktorsexamen

Examen i handelsrätt

språk eller historia. nationalekonomi, minst 15 hp i vardera statistik och handelsrätt, 30 hp valbara kurser samt ytterligare 15 hp på avancerad nivå. För att uppfylla huvudämneskravet i företagsekonomi ska examen innehålla 4 kurser med följande inriktning: Finans 6 hp Redovisning 6 hp Marknadsföring 6 hp Organisation 6 hp Ekonomprogrammet med inriktning redovisning och revision ger dig en bra grund för att kunna arbeta med många olika typer av uppdrag, till exempel som revisor, redovisningskonsult, redovisningsekonom eller controller inom både privat och offentlig verksamhet. handelsrätt, nationalekonomi och statsvetenskap magisterexamen i elektronik, företagsekonomi, handelsrätt, historia, informatik, maskinteknik, medie- och kommunikations-vetenskap, nationalekonomi, pedagogik och statsvetenskap kandidatexamen högskoleexamen arbetsterapeutexamen barn- och ungdomspedagogisk examen biomedicinsk analytikerexamen Examen Examensbenämningar Filosofie kandidatexamen i Human Resources Huvudområde: Handelsrätt Huvudområde: Psykologi Huvudområde: Sociologi Degree of Bachelor of Science in Human Resources Major: Business Law Major: Psychology Major: Sociology Förkunskapskrav och … Köp böcker som matchar Svenska + Handelsrätt + Bolagsrätt, handelsrätt & konkurrensrätt + Juridik Why International Strategy and Sustainability?

Examen i handelsrätt

Institutionen strävar till att erbjuda flexibla magisterstudier som lätt kan förenas med samtliga företagsekonomiska ämnen på Hanken. Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet. Kurser från både 1993 och 2007 års studieordning kan ingå. Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in Business and Economics.
Spp server

I huvudområdet ska … 2019-10-23 Utbildning.

Filosofie magisterexamen 60hp  Inom magisterexamen kan studerande välja mellan olika inriktningar och härigenom specialisera sig inom ett visst område. Institutionen rekommenderar särskilt  Ekonomie kandidat är en titeln för den som avlagt en kandidatexamen i vara ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi eller statistik. 2016-10-03 Kapitel 2, 2.1, Kurs NDH801 ändrar namn från Handelsrätt I till Rättsvetenskaplig introduktionskurs.
Euro kronor historik


Ekonomer behövs i alla företag och organisationer världen över. Med en bred bas i företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt och statistik är du redo att fatta beslut i många olika situationer som är viktiga för ett företag eller en organisation.

Relaterade dokument till boken. Handelsrätt. Kjell Adolfsson. Bolag - föreningar - stiftelser. Föreläsningar Fördjupning Handelsrätt HT18. 100% (1)Sidor: Handelsrätt Fördjupning föreläsningar Fördjupning handelsrätt Disa-tenta 9 februari 2019. The fifth presentation in the Ignatian Way series introduces the Examen prayer.

400 YH-poäng, salsbunden, 100% studietakt. Utbildningens mål Utbildningen ska ge dig de kunskaper du behöver för att självständigt kunna arbeta med en organisations redovisning, bokslut och deklaration. Du ska kunna medverka vid lösandet av handelsrättsliga och skatterättsliga problem. Målet är att du självständigt ska kunna arbeta med ekonomisk planering, kontroll och styrning

2020-05-12 Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet. Kurser från både 1993 och 2007 års studieordning kan ingå. Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in … Handelsrätt: Kandidatuppsats - arbetsrätt.

rättsligt inriktade analyser av regleringen, analys av reglernas effekt och kartläggning av underliggande samhällsfenomen. En pol. kand.-examen kan erhållas antingen genom att följa pol.