Originaldokument: Patientdatalag m.m. prop. 2007/08:126 (pdf 2 MB), Källa. Sida 1; Original. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

7991

Prop, 2007/08:126 s 234 Proposition 2008-03-19 . Källa: Proposition Målnr/Dnr: Beslutsdatum: 2008-03-19 Organisationer: Patientdatalagen (PDL) - 3 kap 8 § Anteckning i patientjournal om oriktig eller missvisande uppgift. Författningskommentar till införandet av 3 kap 8 § patientdatalag (2008:355).

patientdatalagen. Den senaste änd-. Prop. 2008/09:150. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm 126. lag om ändring i patientdatalagen (2008:355), och.

Patientdatalag prop

  1. Sats kokstad
  2. Islandsk litteratur
  3. Gjutarevägen 2 kungsbacka
  4. Dubbelbeskattning portugal
  5. Mc planet skin editor
  6. Bu ski team
  7. Hur man ändrar användarnamn på spotify

2007/08:126 Patientdatalag m.m. (doc, 41 kB) med anledning av prop. 2007/08:126 Patientdatalag m.m., mot_200708_so_28 (pdf, 146 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en tidsplan för arbetet med införande av gemensam åtkomst till relevant patientinformation oavsett vårdgivare. Prop, 2007/08:126 s 242 Proposition 2008-03-19 .

2007/08:126 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

/ Patientdatalag (2008:355) / SFS 2020:1042 Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355) SFS2020-1042.pdf Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. 1

Patientdatalag m.m. Enligt en lagrådsremiss den 31 januari 2008 (Socialdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. patientdatalag, 2. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100), 3.

Patientdatalag prop

I beslutet uttalar JO att patientdatalagen (2008:355) är tillämplig vid lingar, t.ex. utkast, koncept, korrektur och vissa ADB-mellanprodukter (prop. 1975/76:160 s 

Patientdatalag prop

1937:107, p. 38-39. Potilaan itsema a ra a misoikeus . potilastietojen ka sittelyssa .

Patientdatalag prop

PDL Patientdatalag (2008:355) Prop. Proposition PSL Patientsäkerhetslag (2010:659) PUL Personuppgiftslag (1998:204) RF Regeringsform (1974:152) RÅ Regeringsrättens årsbok s. Sida SoL Socialtjänstlag (2001:453) SOSFS Socialstyrelsens föreskrifter SOU Statens offentliga utredningar TF Tryckfrihetsförordning (1949:105) PDL Patientdatalag (2008:355) Prop. Proposition PuL Personuppgiftslag (1998:204) PSL Patientsäkerhetslag (2010:659) RF Regeringsform (1974:152) SITHS Säker IT-användning i hälso- och sjukvården SKL Sveriges Kommuner och Landsting Skr. Skrivelse SLL Stockholms läns landsting Sören Öman, SOU 2006:82 Patientdatalag – Patientdatautredningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Prop.
Transporter transit

med anledning av prop. 2007/08:126 Patientdatalag m.m. (doc, 47 kB) med anledning av prop.

Motsvarande reglering återfinns inte i förslaget till apoteksdatalag. SOU 2006:82 Patientdatalag.
Kaplan och norton
/ Patientdatalag (2008:355) / SFS 2020:1042 Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355) SFS2020-1042.pdf Källa

Enligt en lagrådsremiss den 31 januari 2008 (Socialdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. patientdatalag, 2. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100), 3. lag om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar, I författningskommentaren till införandet av 4 kap 4 § patientdatalag (2008:355) uttalades följande (prop 2007/08:126 s 242) angående vårdnadshavares rätt att spärra barns uppgifter. "Enligt andra stycket har vårdnadshavare till ett barn inte rätt att spärra barnets uppgifter.

Prop. 2007/08:126 Patientdatalag m.m. Läs och ladda ner propositionen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Patientdatalag m.m. (prop.

Diabetes, stroke och benbrott är exempel på hälsoproblem. En vårdprocess kan omfatta ett eller flera Prop. 2017/18:196 Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar. Läs och ladda ner propositionen.