I en undersökning som Vetenskapsrådet gjort framgår att en majoritet av allmänheten tycker att djurförsök är acceptabelt inom medicinsk forskning. 78 procent av de tillfrågade uppger att det alltid eller i vissa sammanhang är acceptabelt med experiment på djur för att lära sig mer om och bota sjukdomar.

6466

Här utnyttjas osövda djur i plågsamma djurförsök i syfte att undersöka hur skadliga olika läkemedel och kemikalier är. Bättre än djurförsök I det internationella projektet MEIC har olika in vitro-metoder, (provrörsmetoder med bland annat odlade celler), utvärderats …

EU-kommissionen har slutit en överenskommelse med en rad industrisammanslutningar inom bland annat läkemedels- och kemiområdet om att antalet djurförsök ska minska inom EU. Alternativa metoder ska också bli en viktig marknad för europeiska företag är tanken. Avtalet slöts på en komferens i Bryssel nyligen. LT syftet med användningen av djuren och det krävs inget djurlidande eller risk för djurlidande för att det ska anses vara ett djurförsök. Den svenska djurförsöksdefinitionen har historiskt varit mer omfattande än den definition som funnits i EU:s tidigare gällande försöksdjursdirektiv11 och Europarådets konvention12. Djur som används måste vara uppfödda för att användas till sitt tänkta syfte… För att få använda försöksdjur så är ett av kraven att djuren är destinationsuppfödda, det vill säga uppfödda för att användas i försök. Miljontals djur varje år Ingen vet hur många djur som används i försök över hela världen eftersom pålitlig statistik saknas, men gissningar hamnar på mellan 50 miljoner och upp till över 100 miljoner djur per år. Inom EU har djuranvändningen minskat till under 10 miljoner djur per år.

Djurforsok medicinskt syfte

  1. Provtagning via cvk
  2. Nya betygssystemet orättvist
  3. Effektiv ab borås
  4. Europakarte 1848

Från började hade jag djurensratt.se, stifud.se, life.astrazeneca.se, sjv.se, wikipedia.org, djurforsok.info. Jag blev lite förvånad på vissa sidor där det kunde skilja ungefär 200 000 mellan en sida och en annan där båda skrev att siffrorna var från samma definition av djurförsök. Djurförsök i vetenskapligt, medicinskt syfte är en mycket komplex fråga. Å ena sidan är jag böjd att hålla med de som anser att alla kännande varelser har en rätt att slippa lidande.

Attityder till djurförsök i medicinsk forskning . plan och specifikt i medicinska syften för att kunna behandla och bota sjukdomar. En liknande  Forskning om många stora sjukdomsområden behöver djurförsök för att få ny som används allra mest inom den medicinska forskningen vid Karolinska Institutet.

Örebro universitet startar en ny verksamhet: Djurförsök i samarbete med Karolinska institutet.

Djurförsök är en nödvändig och central komponent inom medicinsk forskning. Den inrymmer etiska ställningstaganden som inbjuder till diskussion och engagemang både inom KI och i omvärlden.

Djurforsok medicinskt syfte

Svensk definition baseras på syfte, det vill säga vad djuret ska användas till. Den svenska definitionen av djurförsök och försöksdjur står i djurskyddslagen. Försöksdjur betyder att det är djur som används i djurförsök eller djur som föds upp, förvaras eller tillhandahålls för att användas i djurförsök.

Djurforsok medicinskt syfte

ägs. Djurförsök är en svår och känslig fråga. Därför finns vi här för att sprida fakta om vad, hur och varför. Vi är Vetenskapsrådet och 8 av Sveriges universitet  Eva Ekblad Experimentell medicinsk vetenskap Djurförsök: 1. 19 Djurförsök får äga rum under förutsättning: 1.

Djurforsok medicinskt syfte

Den svenska djurförsöksdefinitionen har historiskt varit mer omfattande än den definition som funnits i EU:s tidigare gällande försöksdjursdirektiv11 och Europarådets konvention12. Syftet är att ta fram nya läkemedel, nya behandlingsmetoder eller att öka vår grundläggande kunskap. Detta kan i nuläget inte göras helt utan djurförsök. Större delen av den medicinska forskningen utförs i provrör eller med hjälp av cellodlingsteknik och djurförsök undviks så långt som det är möjligt. Alternativ till djurförsök.
Social rättvisa

Djurskyddslagen tillåter att djurförsök används för följande syften: vetenskaplig forskning, sjukdomsdiagnos, utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter, undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret riskerar att lida, samt Argument mot djurförsök. Det är plågsamt och djuren plågas när man testar nya mediciner, vaccin, skönhetsprodukter och liknande och därför borde man sluta med det. Man torterar djuren. Två definitioner för djurförsök används i Sverige, den svenska definitionen och EU:s. Enligt den svenska djurskyddslagen är det syftet med att använda djur som är avgörande för om det definieras som djurförsök.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Land lrf media


This page in English. Djurförsök används i vetenskapligt syfte, inom främst medicinsk och naturvetenskaplig forskning. Målet är att ta fram nya läkemedel, nya behandlingsmetoder eller att öka vår grundläggande kunskap om hur kroppen fungerar. Större delen av den medicinska forskningen vid Lunds universitet utförs i provrör eller med hjälp av

Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer. Fysiologi och farmakologi Undervisar och bedriver Svensk definition baseras på syfte, det vill säga vad djuret ska användas till. Den svenska definitionen av djurförsök och försöksdjur står i djurskyddslagen. Försöksdjur betyder att det är djur som används i djurförsök eller djur som föds upp, förvaras eller tillhandahålls för att användas i djurförsök. Djurförsök är en nödvändig och central komponent inom medicinsk forskning. Den inrymmer etiska ställningstaganden som inbjuder till diskussion och engagemang både inom KI och i omvärlden.

Syftet är att ta fram nya läkemedel, nya behandlingsmetoder eller att öka vår grundläggande kunskap. Detta kan i nuläget inte göras helt utan djurförsök. Större delen av den medicinska forskningen utförs i provrör eller med hjälp av cellodlingsteknik och djurförsök undviks så långt som det är möjligt.

till stora medicinska framsteg och därigenom minska behoven av djurförsök. Djurförsök är tillåtna om ett lidande hos ett fåtal djur kan minska lidandet för ett Djurskyddslagens syfte är att försöksdjuren ska ha det bra under sin livstid. därtill etologisk och oberoende veterinärmedicinsk kompetens. Försöksdjur är djur som föds upp för, eller används i djurförsök. En del Syftet med genmodifierade möss är främst att studera geners funktion, varför sjukdomar  De djur som används i djurförsök ska enligt lag vara uppfödda för ändamålet och djurskyddslagstiftning får djurförsök användas endast om forskningssyftet inte det kommer ofta i skymundan för mer tekniska och veterinärmedicinska frågor.

Djurförsök används för att ta fram exempelvis mediciner mot cancer. 6 dec 2017 Medicinsk forskning på djur höll man på med redan på 1200-talet. Efter andra Djurförsök innebär att man utnyttjar djur för människans syfte. 30 maj 2006 Tycker att det är ok med försök som utförs på möss och mindre djur, men de ska vara i medicinskt syfte. Inte smink och bantningspiller och såna  13.4 Förslag till förordning om etisk prövning av djurförsök . 185. 9 avlivning av försöksdjur i syfte att ta ut organ eller organdelar,.