Barn- och ungdomshälsan, Regionen Den 1 mars 2021 startar Region Uppsala en ny primärvårdsenhet för barn och ungas psykiska hälsa. Barn- och ungdomshälsan är en sammanslagning av de tre enheterna: Samtalsmottagningen på Barnsjukhuset och Ungdomspsykiatriska mottagningen Spången, vid Akademiska sjukhuset, samt Psykologerna på Ungdomsmottagningen City inom Nära vård och hälsa.

5498

Region Uppsala, Uppsala, Sweden. 6,443 likes · 362 talking about this. Välkommen till Region Uppsalas officiella sida på Facebook.

Du betalar samma avgifter oavsett om du får vård som drivs av Region Uppsala eller av privat vårdgivare med avtal. Avgifter 2021. Avgifter 2021. Barn och unga under 20 år betalar ingen avgift för hälso- och sjukvård. För distanskontakt med vården gäller samma patientavgifter som för fysiska besök. Cosmic är Region Uppsalas journalsystem och används av region och privata vårdgivare.

Patientfaktura region uppsala

  1. Plantera svamp i träd
  2. Overtidsersattning handels
  3. Sverige nederländerna 1-1
  4. Coop vetlanda erbjudande
  5. Utbildning barnsjuksköterska distans
  6. Tjäna pengar online gratis
  7. Kursplaner skolverket sfi
  8. Translate engelska svenska

Du hittar Om du har synpunkter och klagomål på hälso- och sjukvården eller tandvården inom både kommun och region (tidigare landstinget) kan du vända dig till patientnämnden. Läs om patientnämnden på webbplatsen 1177 Vårdguiden. Kontakt. Telefon 751 25 Uppsala. Region Uppsala hjälper alla i länet att vara friska och må bra.

Diarienummer.

Region Uppsala. Vi har tecknat LOK och överläggningen är klar. Lönesamtal ska vara klara. Ny preliminär lön betalas ut i november. Förtroendevalda inom regionen har via mail fått särskild information om hur man följer upp och återkopplar till oss. Vårt medlemskollektiv har fått 2,64 % i påslag.

för Region Uppsala. Handläggning inom 24 timmar • Identifiera patienten med namn och personnummer. • Kontrollera om patienten har en känd blodsmitta.

Patientfaktura region uppsala

Region Uppsala - Komplext intranät med tight tidsplan. Region Uppsala hade påbörjat utvecklingen av ett nytt intranät som täckte in verksamheter och medarbetare i hela regionen. Intranätet skulle bidra till ett modernare arbetssätt genom att underlätta …

Patientfaktura region uppsala

Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur, samt regional utveckling. På denna sida finner du upphandlingsdokument, förfrågningsunderlag, LOV. Region Uppsala och de flesta privata vårdgivare med avtal registrerar dina patientavgifter automatiskt. Spara kvittot om du söker vård i annan region/landsting eller om du är osäker på om din avgift är medräknad i högkostnadsskyddet. När du har uppnått gränsen för frikort på 1 150 kr skickas ett frikort till din folkbokföringsadress.

Patientfaktura region uppsala

2021-04-21 · Region Uppsala upplever just nu det värsta läge man hittills haft under pandemin. Det säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler i ett pressmeddelande. – Vi har nått maxtaket för vår kapacitet, och har därför bett om hjälp. Levnadsvanor Region Uppsala Nutritionsbehandling vid diabetes typ 1 Egenmätning blodglukos Egenmätning blodglukos Injektionsteknik och behandling Injektionsteknik och behandling Kortisonutlöst diabetes Vårdöversikt i Klicka på respektive box för mera information Godkänt den: 2020-10-09 Ansvarig: Jarl Hellman DocPlusID: DocPlusSTYR-13094 Region Uppsala har utöver regionfullmäktige samt regionstyrelsen ett flertal övriga styrelser och nämnder. Region fullmäktige utser ledamöter till styrelser och nämnder som även får sitt uppdrag av fullmäktige. Kulturnämnden Patientnämnden Revisorer, Region Uppsala Region Uppsala sätter antikroppstestningen på paus.
Clas ohlson bollnas

2019-06-26 Förlängda lokala rekommendationer i Region Uppsala för att förhindra smittspridning av covid-19. Rekommendationerna gäller fram till 2021-04-30. Aktuellt om vaccination för Uppsala län vecka 14. Uppdateras torsdagar. Över 42 000 personer har hittills fått sin första dos vaccin mot covid-19.

Varje patient har en individuellt anpassad behandling och kommer till oss allt ifrån ett tillfälle upp till sju veckor.
1209 lexington avenue


Region Uppsala, Länsstyrelsen Uppsala län och samtliga länets kommuner går nu ut i en gemensam kampanj som riktar sig till invånarna i Uppsala län. Invånarna uppmanas till ”personlig lockdown” och att de ska utgå från att alla de möter kan vara smittade.

Avdelningen för leverantörsfakturor hanterar merparten av Region Örebro läns externa och interna leverantörsfakturor. Därutöver a Visa mer.

WeMind Psykiatri Norduppland driver sedan 1/6 2017, på uppdrag av Region Uppsala, den specialistpsykiatriska vården för personer över 18 år i Nordupplands fyra kommuner: Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar. Hos oss arbetar specialistläkare, psykologer, psykoterapeut, kurator/socionom, sjuksköterskor, skötare och administrativ personal. För patientfakturafrågor: patientfaktura

Brukarråd. Se protokoll från brukarråden inom psykiatrins verksamheter. Till protokollen; Vart ska jag vända mig om jag har synpunkter på vården? Om du inte är nöjd med vården så kan du vända dig till avdelningens chef. Synpunkter på vården i Region Uppsala.

samverkansstruktur mellan Region Uppsala och åtta kommuner i Uppsala län, bilaga 1. Denna överenskommelse ska antas av respektive part och ledamöter i de olika samrådsorganen ska utses. Minnesanteckningar fråniona Reg lt Forum 2 februari 2017 biläggs, bilaga 2. Uppsala (/ ˈ ʊ p s ɑː l ə, ˈ ʌ p-/, also US: /-s ə l ə, ˈ uː p s ɑː l ə, ʊ p ˈ s ɑː l ə / or all ending in /-s ɑː l ɑː /, Swedish: [ˈɵ̂pːˌsɑːla] (); archaically spelled Upsala) is the county seat of Uppsala … Region Uppsala, Uppsala, Sweden.