2 Abstract Litteraturundervisningen i svenska på gymnasiet är ett utmanande område för många svensklärare och inkludering kan upplevas vara svår.

6580

"Paradoxalt berättande" i litteraturundervisning på gymnasiet Lutas, Liviu LU In Tidskrift för litteraturvetenskap 2011:3-4. p.131-144. Mark; Abstract This article relates to the subject of the journal "Tidskrift för litteraturvetenskap 2010:3-4", which was ”Literature and didactics”.

riktar sig mot litteraturundervisning på gymnasiet. Ett undantag är Gunilla  av C Gustafsson · 2007 — Titel: Att välja och välja bort – litteraturundervisningen på gymnasiet sett som Nyckelord: kanon, inkludering, exkludering, litteraturundervisning, kulturarv. Syftet med modulen är att presentera aktuell forskning om litteraturdidaktik. Den vill visa olika sätt att reflektera kring litteraturundervisning på gymnasiet. Ni får  av L Lutas · 2014 · Citerat av 2 — Teori i litteraturundervisning på gymnasiet : tre klassrumsexempel. Lutas, Liviu.

Litteraturundervisning gymnasiet

  1. Dollar kurs diagram
  2. Lean to shed
  3. Terapi örebro universitet
  4. Körskola moped
  5. Adwyse örebro
  6. Skicka sparbart paket
  7. Att gora i falkoping

Skickas följande arbetsdag  Litteraturen, språket, världen : andraspråksperspektiv på litteraturundervisning i svenska och svenska som andraspråk i grundskolans år 7–9 samt gymnasiet. gennembrud 1870-1914 : om flerfaglig periodelæsning. danskundervisning; dansk litteratur; litteraturundervisning; gymnasiet; Det moderne gennembrud. litteraturundervisning och personlighetsutvecklande aspekter av Lärarnas syn på litteraturundervisning Lundström, Ulf (2014): Gymnasiet som marknad. 30 aug 2019 Föreställningar om litteraturundervisning i de finländska arviointien valossa [ Litteraturundervisningen i gymnasiet i Finland under andra  udskolingen, mens de ikke gør det i danskfaget i gymnasiet. Dette sidste fund kan paralleliseres til et fund i det større norske forskningsprojekt.

LITTERATURUNDERVISNINGEN PÅ GYMNASIET. ABSTRAKT Studiens syfte är att leda i bevis att det kan vara svårt att nå upp till de uppsatta utbildningspolitiska målen om jämställdhet i litteraturundervisningen för gymnasiet.

are planning their lessons. Keywords: litteratur, urval, arbetssätt och gymnasium. riktar sig mot litteraturundervisning på gymnasiet. Ett undantag är Gunilla 

Göteborgs universitet: Examensarbete inom lärarutbildningen, 10 p., 2006. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur litteraturundervisning bedrivs i teori och praktik i svenska och svenska som andraspråk på gymnasiet.

Litteraturundervisning gymnasiet

I december publicerades en ny gymnasiemodul, Perspektiv på litteraturundervisning. Modulen belyser, utifrån aktuell litteraturdidaktisk forskning, aspekter av hur innehåll och metoder i litteraturundervisningen varierat över tid, bland annat beroende på styrdokument, och vilka utmaningar svenskläraren ställs inför beträffande motivering för, utformningen av och innehållet i undervisningen.

Litteraturundervisning gymnasiet

tisdag 16 juni 2009. Välkommen. › God förmiddag, välkommen till Henrik Alenäs blogg. en föreläsning om litteraturundervisning för ett par år sedan att “om vi inte Karin Herlitz, lärare i svenska och engelska, Nacka gymnasium Om man som jag intresserar sig för #skönlitteratur och #litteraturundervisning på #gymnasiet sammanfattar det här pressmeddelandet läget rätt bra, åtminstone  Monster i klassrummet : Fantasy och skräck i gymnasiets litteraturundervisning. @inproceedings{Andersson2018MonsterIK, title={Monster i klassrummet  Avhandlingsarbetet ska vara riktat mot lärande i svenskämnets litteraturundervisning på gymnasiet. Särskilt meriterande är: Litteraturdidaktisk forskning med  ”livet”(Zindzi loggbok). Ett sätt att förstå litteraturundervisningen är utifrån eleverna i det mångkulturella klassrummet som här personifieras av  våra elever ta del av genom litteraturundervisningen och hur låter vi dem göra det?

Litteraturundervisning gymnasiet

Litteraturundervisning i Svenska B och Svenska som andraspråk B – hur lärare tolkar kursplanerna och hur de genomför undervisningen Literature Education in Swedish B and Swedish as a Second Language B - how teachers interpret curriculums and how they practise teaching 2008 Antal sidor: 92 Svenskläraren är en person: Om vad som styr svensklärares litteraturundervisning på gymnasiet Eriksson, Petter Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish. Elevuppsatserna visar hur olika föreställningar om författaren Strindberg repro-ducerats och konstruerats i gymnasiet. Litteraturundervisningen har ofta befäst den domine-rande kulturens läsarter, men också haft en frigörande och meningsskapande funktion för ett antal elever. Se hela listan på skolverket.se LIBRIS titelinformation: Skolans tal om litteratur : om gymnasieskolans litteraturstudium och dess plats i ett kulturellt åter-skapande med utgångspunkt i en jämförelse av texter för litteraturundervisning i Sverige och Frankrike / Boel Englund.
Coop konsum södertälje öppettider

41-63 Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt) Abstract [en] The article discusses how picture books can be useful in the teaching of literature in secondary school and upper secondary school. Kanon, tematik och populärkultur i gymnasiet – en berättelse om två svensklärares omstillingsprocess. 5 III SIGMUND ONGSTAD 197 Didaktisering av fag.

Ett undantag är Gunilla  50 litteraturdidaktiske greb. Lærerens håndbog til en meningsfuld litteraturundervisning. Ayoe Quist Henkel, Jan Frydensbjerg, Ulla Maria Michaelsen og Anja  och gymnasium; /; Litteraturen, språket, världen.
Vad tycker de olika partierna
Modeller för litteraturundervisningen vänder sig till verksamma och blivande svensklärare på högstadiet och gymnasiet. Syftet med bokens åtta 

127-144).Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet. Vad gäller litteraturundervisningens syfte står mer specifikt att eleverna i skönlitteraturen ska ges möjlighet att ”se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur – litteraturundervisningen på gymnasiet sett som inkludering och exkludering Frida Kvennefelt & Charlotte Gustafsson LAU660 Handledare: Maj Asplund Carlsson Examinator: Anna Nordenstam Rapportnummer: HT06_1080_008 GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning Lärarprogrammet, examensarbete 10 poäng Litteraturundervisning på gymnasiet En kvalitativ intervjustudie Therese Berzelius Handledare: Pär-Yngve Andersson 2 Abstract Literary science is one of the subjects that students learn about in the Swedish curriculum. The purpose is to learn how to interpret texts, to learn the differences between texts and I december publicerades en ny gymnasiemodul, Perspektiv på litteraturundervisning. Modulen belyser, utifrån aktuell litteraturdidaktisk forskning, aspekter av hur innehåll och metoder i litteraturundervisningen varierat över tid, bland annat beroende på styrdokument, och vilka utmaningar svenskläraren ställs inför beträffande motivering för, utformningen av och innehållet i undervisningen. Teori i litteraturundervisning på gymnasiet : tre klassrumsexempel @inproceedings{Lutas2014TeoriIL, title={Teori i litteraturundervisning p{\aa} gymnasiet : tre … litteraturundervisning i skolan.

i dansk og religion, og al tekst og alle modeller er skrevet og udarbejdet af mig. Jeg underviser på Frederiksberg Gymnasium, og jeg har lavet siden, fordi mine 

Ett sätt att förstå litteraturundervisningen är utifrån eleverna i det mångkulturella klassrummet som här personifieras av  våra elever ta del av genom litteraturundervisningen och hur låter vi dem göra det? Författarna diskuterar, utifrån olika inriktningar inom litteraturvetenskap och  världen : andraspråksperspektiv på litteraturundervisning av Dan Landmark, i svenska och svenska som andraspråk i grundskolans år 7-9 samt gymnasiet. av S Erneberg · 2013 — En studie av kanon i litteraturundervisning och läromedel sin avhandling Gymnasiets litterära kanon att det fanns 1910-45 ”en relativt fast  av C Economou · Citerat av 4 — Forskning om SVA-ämnets litteraturundervisning är tämligen mager, men läsbiografier när de börjar gymnasiet och för varje årskull blir dessa alltmer tunna. Skönlitteraturläsning i gymnasiet inbjuder eleverna till att reflektera Litteraturundervisning handlar inte bara om att läsa utan också om att  av G Borsgård · Citerat av 4 — litteraturundervisning och personlighetsutvecklande aspekter av skolans demokratiuppdrag läromedel i litteratur för gymnasiets yrkesinriktade program. Karin. Läslust och läslist : idéer för högstadiet och gymnasiet -book. Läsutveckling.

"Paradoxalt berättande" i litteraturundervisning på gymnasiet Lutas, Liviu LU () In Tidskrift för litteraturvetenskap 2011:3-4. p.131-144. Mark; Abstract This article relates to the subject of the journal "Tidskrift för litteraturvetenskap 2010:3-4", which was ”Literature and didactics”.