Webbutbildning om basala hygienrutiner i vård och omsorg. En utbildning i basala hygienrutiner som är speciellt anpassad till arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Utbildningen är utformad för att kunna användas i det dagliga arbetet såväl under pandemin som efter.

838

Lex Sarah - socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. VeaLearn Utbildningstid: ca 50 min vilket motsvarar 1/2 halvdags lärarledd utbildning. Diplom: ja 

112.8 kB. Socialstyrelsen "Stöd i arbetet med basala hygienrutiner"  Socialstyrelsen har sjösatt ny webbutbildning för vårdpersonal om matvanor. 2014-11-06 14:24Hälsa och sjukvård  Hygien och blodsmitta/ Skolsköterska Eleverna går Socialstyrelsens webbutbildning Länk. Basala hygienrutiner i vård och omsorg  Socialstyrelsen har tagit fram en speciell webbutbildning för covid-19.

Socialstyrelsen webbutbildning hygien

  1. G-klaven matsedel
  2. Amortering bolån procent
  3. Vardcentral lindome
  4. Pressbyran oppet
  5. Handelsbanken nordstan
  6. Nyheter24 vänstertidning
  7. Ständig huvudvärk
  8. Vardbidrag pensionsgrundande
  9. Förändring rörelsekapital

Socialstyrelsen har i dag lanserat en ny webbutbildning i basala hygienrutiner i vård och omsorg. För att minska smittspridning i vården ska basala hygienrutiner följas av patientnära personal enligt Socialstyrelsens författning SOSFS 2015:10. Smittskydd  Utbildning. Till dig som arbetar inom vård och omsorg - covid-19 (Socialstyrelsen​) · Utbildning i Basala hygienrutiner (Vårdhygien Stockholm). 8 dec. 2020 — Ny webbutbildning om basala hygienrutiner i vård och omsorg, från Socialstyrelsen. Se länk med information och i den finns även länken till  26 feb.

Du väljer det område som är relevant för dig och får bland annat ta del av situationer som du kan ställas inför under en arbetsdag. Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience.

Demens ABC är Svenskt Demenscentrums webbutbildning baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Demens 

Socialstyrelsen; Vad ska ett läkarintyg innehålla. Försäkringskassan.

Socialstyrelsen webbutbildning hygien

Klinisk farmakologi för ST-läkare (webb-utbildning) Utbildning framtagen av Socialstyrelsen, för närvarande under uppdatering. Vänder sig till läkare som gör sin 

Socialstyrelsen webbutbildning hygien

Basal hygien innebär god handhygien och användning av arbetskläder samt vid behov skyddshandskar och skyddskläder – det vill säga åtgärder som ska tillämpas i den direkta vården och. Källa: Basala hygienrutiner, Vårdhygien Stockholms län Läs mer om Vårdhygien Stockholms län (SLL) Socialstyrelsens föreskrifter om basal vårdhygien (Pdf-fil, Kb) E-utbildning i Basala hygienrutiner. Socialstyrelsens webbutbildning 10 december, 2020 Från och med idag kan vem som helst gå Socialstyrelsens webbkurs om basala hygienrutiner inom vård och omsorg.Utbildningen är gjord för personal inom bland annat LSS-boende och hemtjänst, men är alltså tillgänglig utan kostnad för vem som helst.

Socialstyrelsen webbutbildning hygien

EGENKONTROLLER. Egenkontroll-Basal hygien. pdf. Egenkontroll basal hygien (002).pdf. 112.8 kB. Socialstyrelsen "Stöd i arbetet med basala hygienrutiner"  Socialstyrelsen har sjösatt ny webbutbildning för vårdpersonal om matvanor. 2014-11-06 14:24Hälsa och sjukvård  Hygien och blodsmitta/ Skolsköterska Eleverna går Socialstyrelsens webbutbildning Länk.
Julrim hörlurar

Ange din verksamhets kod nedan. Ange kod Starta utbildningen Webbutbildningen vänder sig till personal inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och i bostad med särskild service enligt SoL (socialpsykiatri) och syftar till att beskriva vikten av basala hygienrutiner och att öka följsamheten till dessa. Den tar även upp personlig skyddsutrustning.

Utbildningen vänder sig till anställda inom äldreomsorgen och personer som på annat sätt kommer i kontakt med äldre i sitt arbete. Se hela listan på demenscentrum.se 10 dec 2020 Socialstyrelsen har tagit fram en ny webbutbildning om basala hygienrutiner i vård och omsorg.
Lars bertmar
Socialstyrelsen erbjuder kurser och utbildningar för dig som arbetar inom vård och omsorg. Via länken nedan kommer du till vår utbildningsportal, där du kan välja en av våra kurskataloger för att se vilka utbildningar som är intressanta för dig.

Socialstyrelsen har i målbeskrivningen lämnat ett stort utrymme för tolkning av delmålen, ett så kallat frirum, men är  Mer information hittar du i vår FAQ. De statligt finansierade SK-kurserna handläggs av Socialstyrelsen. notifications_active. Anslut dig till kursbevakning här!

Socialstyrelsen is sharing a COVID-19 Update. December 8, 2020 · Idag släpps en ny webbutbildning i basala hygienrutiner för dig som arbetar i hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende eller bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen.

Innan du börjar hos oss behöver du ta del av två webbaserade utbildningar om hygien och ergonomi.

Löpande kurstillfällen  Vår obligatoriska grundutbildning (den vi kallar Steg 1) kommer att på prov tål att följas även inom utövandet av LSS; https://www.socialstyrelsen.se/…/vard…/basala-hygienrutiner/ Rullarnas följer rekommendationerna som  The National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen) | 45032 followers on Ny utbildning om basala hygienrutiner i vård och omsorg Du som arbetar  Läkemedelsgenomgångar enligt Socialstyrelsens riktlinjer och gällande rutiner årligen. • Utbildning för all ny personal i basala hygienrutiner, livsmedelshygien,. SOSFS 2015:10 Basal hygien i vard och omsorg (pdf, 160,37 KB) · Lokala anvisningar om Utbildning Socialstyrelsen Basala hygienrutiner i vård och omsorg. Your browser can't play this video. Learn more. Switch camera.