Vi har över 150 master- och magisterprogram inom Lunds universitet. Det finns också en mängd fristående kurser på avancerad nivå. Masterutbildningarna omfattar oftast två års studier och är öppna att söka för alla behöriga, både från universitet utomlands och i Sverige.

8215

MURP = Master of samhällsplanering Letar du efter allmän definition av MURP? MURP betyder Master of samhällsplanering. Vi är stolta över att lista förkortningen av MURP i den största databasen av förkortningar och akronymer. Följande bild visar en av definitionerna för MURP på engelska: Master of samhällsplanering.

Studietakt: Heltid. Samhällsplanering bedrivs inom statlig, regional och kommunal verksamhet och i organisationer och företag på nationell och internationell nivå. Forskarutbildning. Utbildningen ger även grundläggande behörighet till forskarutbildning i kulturgeografi. Examen Filosofie magisterexamen, huvudområde kulturgeografi. Inriktning samhällsplanering.

Master i samhällsplanering

  1. Luleå alltryck
  2. Vocabulary english to french

Huvudlärare: Peter Schmitt. Programnamn på engelska: Master's Programme in Urban and Regional Planning. Undervisningsspråk: Huvudsakligen engelska. Kurser som ges på svenska kan ingå. Studietakt: Heltid. Samhällsplanering handlar om att bygga ett rättvist, tryggt och hållbart samhälle på lokal, regional och nationell nivå.

Samhällsplanering och hur vi faktiskt bygger våra städer är i stor utsträckning frågor som påverkar integration och människors upplevelse av trygghet och delaktighet. En socialt medveten samhällsplanering är därmed avgörande för god och jämlik folkhälsa, liksom för en hållbar samhällsutveckling i ett bredare perspektiv. Pol kand, Master Welfare Policies and Management (WPM) FU: Statsvetenskap (start HT2019) Psykologi: Masterprogram, fristående kurser Genus: Kandidatprogram, masterprogram.

Samhällsplanering bedrivs inom statlig, regional och kommunal verksamhet och i organisationer och företag på nationell och internationell nivå. Forskarutbildning. Utbildningen ger även grundläggande behörighet till forskarutbildning i kulturgeografi. Examen Filosofie magisterexamen, huvudområde kulturgeografi. Inriktning samhällsplanering.

Examen Filosofie magisterexamen, huvudområde kulturgeografi. Inriktning samhällsplanering.

Master i samhällsplanering

Master’s Program in Energy and Environmental Engineering Master’s programme in IT and Management Master’s Programme in Occupational Therapy/Public health science/Physiotherapy/Speech and language pathology/Medical education/Nursing science (Closed down 2019-08-25)

Master i samhällsplanering

Utbildningsplan kull HT2017, Masterprogram, hållbar samhällsplanering och stadsutformning (THSSM). Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa  Utbildningens genomförande. Utbildningsplan kull HT2019, Masterprogram, hållbar samhällsplanering och stadsutformning (THSSM). Senast ändrad: 2019-11  En samhällsplanerare som arbetar med strategisk samhällsplanering ska kunna leda översiktlig planering på olika samhällsnivåer; lokalt, nationellt, internationellt  Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och leder fram till en teknologie masterexamen. Kurser och innehåll.

Master i samhällsplanering

Samhällsplaneringen utmanas ständigt genom att såväl verkligheten som vår kunskap om och förståelse av den förändras.
Dicte svendsens hus

Här hittar du information om hur man utbildar sig till Samhällsplanerare samt hur det är att jobba som Samhällsplanerare, antagningskrav, framtidsutsikter på  Programmet ger goda möjligheter att studera vidare på magister och masternivå inom bland annat samhällsbyggnadsteknik, samhällsplanering  Kandidatprogram inom grunderna i Arkitektur + Masterprogram i Arkitektur Masterprogram, hållbar samhällsplanering och stadsutformning.

Här hittar du Masterprogram i samhällsvetenskap - Samhällsplanering. Markera för att  Stockholms universitet erbjuder genom samhällplanerarprogrammet utbildning med kandidat- och masterexamen i samhällplanering. Utbildningen är  Ungefär häften av våra studenter läser även vidare på masternivå i ämnen som landskapsarkitektur, geografi, samhällsgeografi och utvecklingsstudier. Rekommenderad studiegång i samhällsplanering.
Finska handelskammaren


Vid Stockholms universitet finns både kandidatprogram och masterprogram i samhällsplanering, och vid Lunds universitet finns iaf ett kandidatprogram (kommer 

Vi har över 150 master- och magisterprogram inom Lunds universitet. Det finns också en mängd fristående kurser på avancerad nivå.

En utbildning för dig som vill arbeta som konsult, utredare eller tekniker inom infrastruktur, miljö och samhällsplanering. Programmet riktar sig mot en 

Utbildningen ger även grundläggande behörighet till forskarutbildning i kulturgeografi. Examen Filosofie magisterexamen, huvudområde kulturgeografi. Inriktning samhällsplanering. Programmet omfattar de obligatoriska kurserna Teoretiska perspektiv på samhällsplanering, 7,5 hp, Planeringspraktiker i städer och regioner, 7,5 hp, Avancerad metod i kulturgeografi och samhällsplanering, 15 hp, och Examensarbete i samhällsplanering, 30 hp. Därutöver erbjuder programmet möjlighet att utforma utbildningen efter egna önskemål genom valbara kurser inom Samhällsplanering handlar om att bygga ett rättvist, tryggt och hållbart samhälle på lokal, regional och nationell nivå.

Masterprogrammet i samhällsplanering är en tvåårig utbildning för dig som vill få fördjupade kunskaper om, och för  Utbildningen är inriktad mot miljövård och fysisk planering och bygger på kunskaper motsvarande en grundutbildning i samhällsplanering, miljövetenskap.