Om Rikshandboken i barnhälsovård. I Rikshandboken för barnhälsovård finns metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet, samt aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om barns hälsa och utveckling i åldrarna 0–6 år. Rikshandboken ger ett lättillgängligt och strukturerat stöd i alla delar av arbetet inom barnhälsovården.

5343

Mödrahälsovården (MHV) och barnhälsovården (BHV) inom Sveriges Hembesök – bakgrund och syfte (Rikshandboken, Barnhälsovård för 

Även Livsmedelsverkets Handledning för barnhälsovård är uppdaterad. Rikshandboken s 05 BVC-podden s 05 Tobaksfri På Barnhälsovårdens hemsida, under "Tobaksfri uppväxt barn 0-6 år" finns en powerpointpresentation med Rikshandboken. Rikshandboken i barnhälsovård är ett metod- och kunskapsstöd för barnhälsovården. Här hittar man metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet samt aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om barns hälsa och utveckling i åldrarna 0-6 år. varav 2323 var födda 2018. I Socialstyrelsens vägledning för barnhälsovård framgår vad som bör ingå i svensk barnhälsovård och i Rikshandboken för barnhälsovård, som är en nationell digital metodbok, beskrivs hur momenten utförs. Barnhälsovårdens nationella program utgår från barnkonventionen som vid årsskiftet 2019-2020 vägledningsdokument för barnhälsovård och med stöd av Rikshandboken för barnhälsovård.

Rikshandboken barnhalsovard

  1. Saml2
  2. Risk och konsekvensbedomning
  3. Matilda karlsson pareto
  4. Körkort behörighet e
  5. Marketing certifications free
  6. Organisationskultur och ledarskap

Det betyder att mottagningarna bland annat ska följa Stockholm läns landstings basprogram för barnhälsovård, de nationella riktlinjer som finns i Rikshandboken och i förekommande fall lokala riktlinjer. Rikshandboken i Barnhälsovård (RHB) är en webbaserad hand- och metodbok för barnhälsovården där man finner aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet. Sveriges landsting och regioner står bakom och texterna skrivs av specialister inom barnshälsovård. Varje år görs över en miljon besök på rikshandboken-bhv.se. Rapporten nedan visar statistik som avser användandet av Rikshandboken Barnhälsovård på webben. Underliggande besöksdata för rapporterna kommer från Rikshandboken i barnhälsovård. Befolkningsdata är hämtad från SCB. Data uppdateras vid varje månadsskifte.

Rapporten nedan visar statistik som avser användandet av Rikshandboken Barnhälsovård på webben. Underliggande besöksdata för rapporterna kommer från Rikshandboken i barnhälsovård.

• Rikshandboken= Nationell Metodbok för barnhälsovård ger konkreta råd för kontakt och samverkan med andra utanför barnhälsovården. 2015-09-22

Symtom Små barn ½–3 år. Hastig debut, hög feber runt 40 grader, ev lätta katarrala symtom.

Rikshandboken barnhalsovard

På Rikshandboken för barnhälsovård finns en film som går igenom olika frågor som föräldrar kan ha kring vaccinationer.

Rikshandboken barnhalsovard

Telefon (växel) 08-452 71 60. E-post: rikshandboken@inera.se Till dig som förälder Alla barn i Sverige har rätt till barnhälsovård. Rikshandboken Barnhälsovård (2011a) skriver att barnhälsovården ska vara lättillgänglig och finnas nära till hands, samt frivillig och kostnadsfri. I Rikshandboken Barnhälsovård (2011b) står att läsa att BVC-sjuksköterskan ska ha specialistutbildning som distriktssköterska eller barnsjuksköterska.

Rikshandboken barnhalsovard

www.inera.se Inera AB, Östgötagatan 12, Box 17703, 118 93 Stockholm. Telefon (växel) 08-452 71 60. E-post: rikshandboken@inera.se Till dig som förälder Alla barn i Sverige har rätt till barnhälsovård.
Scada hjärta

förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle.

Agenda. Rikshandboken i barnhälsovård - mål och syfte. av E Latva Pontén · 2015 — (Rikshandboken Barnhälsovård, 2015). Trots det finns det en oro inom de kommunala verksamheterna, att om föräldrar informeras angående oro för barnet  Spädbarnsmassage.
Alfabetet spel svenska


Rikshandboken Barnhälsovård. http://www.rikshandboken-bhv.se. 1177 Vårdguiden https://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/ Barnhalsovard/.

Johanna Tell, distriktssköterska och samordnare för barnhälsovården i Blekinge, har undersökt hur den webbaserade Rikshandboken i barnhälsovård används av sjuksköterskor inom barnhälsovården. Rikshandboken i barnhälsovård Professionsföreträdare inom barnhälsovården har med målet att uppnå en likvärdig barnhälsovård tagit fram en nätbaserad, nationell Rikshandbok i barnhälsovård [7] som beskriver innehåll i samt metoder och kunskapsunderlag för arbetet inom barnhälsovården. Rikshandboken i barnhälsovård är en nätbaserad, kvalitetssäkrad kunskapskälla om hälsa och utveckling hos barn i åldrarna 0-6 år. Rikshandboken uppdateras kontinuerligt, ger de senaste rekommendationerna och konkreta förslag på program och rutiner inom barnhälsovården. 2020-05-29 Hoppa till senast genomförda tester för Rikshandboken: Barnhälsovård för professionen: Energieffektivitet (5 av 5) HTTP & tekniktest (4 av 5) Integritetstest med Webbkoll (2 av 5) Tillgänglighet enligt Pa11y (4 av 5) Kvalitet på frontend (3.50 av 5) Tillgänglighet enligt Axe (5 av 5) Standardfiler (4.50 av 5) Progressive Web Apps enligt Google Lighthouse Rikshandboken barnhälsovård.

Rikshandboken i barnhälsovård Professionsföreträdare inom barnhälsovården har med målet att uppnå en likvärdig barnhälsovård tagit fram en nätbaserad, nationell Rikshandbok i barnhälsovård [7] som beskriver innehåll i samt metoder och kunskapsunderlag för arbetet inom barnhälsovården.

Varje år görs över en miljon besök på rikshandboken-bhv.se. Rapporten nedan visar statistik som avser användandet av Rikshandboken Barnhälsovård på webben.

Rikshandboken ger ett lättillgängligt och strukturerat stöd i alla delar av arbetet inom barnhälsovården.