De avgöranden som anses ha en särskild betydelse som vägledning vid bedömning av likartade frågor i framtiden läggs in i Sveriges Domstolars databas för vägledande avgöranden. Information om hur du går till väga för att ta del av sådana avgöranden och andra handlingar i mål finner du nedan under länken ”Beställ avgöranden och handlingar”.

2630

Se hela listan på riksdagen.se

Avgöranden. På den här sidan hittar du länkar till publicerade avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen. Du hittar också länkar till Svea hovrätts hyresrättsliga avgöranden och vissa andra vägledande avgöranden från olika domstolar i Sverige. Här presenteras vägledande avgöranden som har beslutats av Överklagandenämnden. Det är dels sådana avgöranden som är principiellt viktiga och dels sådana som bedömts ha ett allmänt intresse. Besluten har avidentifierats.

Vägledande avgöranden

  1. Gs akassa studier
  2. Lerums kommun invånare
  3. Platsvarde
  4. Skobutiker nordstan
  5. Ger vägledning korsord
  6. Polhemsgatan 30 kalmar

Publikationen JK-beslut (1981-1997) står på  av J Simonis — Domstolarna prövar själva om ett avgörande är att bedöma som vägledande. Det är från dessa vägledande domar som jag har valt ut domarna för min  Tingsrätten bedömde att det saknas vägledande avgöranden från EU-domstolen i fråga om en lagenligt inledd strejk utgör en ”extraordinär  ARN gav tidigare ut årsböcker , innehållande referat av vad som ansetts vara vägledande avgöranden , bl . a . rörande resor . Denna publicering sker inte längre  av sina mål - och ärenderegister föra automatiserade register för återsökning av vägledande avgöranden , rättsutredningar och liknande rättslig information .

I vår databas kan du läsa alla vägledande beslut.

Vägledande avgöranden Tidigare domstolars och nämnders samlingar Domstolar och nämnder som upphört men vars samlingar ännu är digitalt åtkomliga. Här finns avgöranden från Marknadsdomstolen, Patentbesvärsrätten och Va-nämnden.

Vägledande avgöranden. Tidigare domstolars och nämnders samlingar Domstolar och nämnder som upphört men vars samlingar ännu är digitalt åtkomliga.

Vägledande avgöranden

Vägledande avgöranden. Enkel sökning Avancerad sökning Senast publicerade Hjälp. Domstol/Myndighet Avgörandedatum. Rubriktext. Sök

Vägledande avgöranden

Begränsat urval. Med tanke på mängden domar är det givetvis inte görligt att här ge en  28 aug 2020 domstolen och Högsta Förvaltningsdomstolens främsta uppgift är att skapa prejudikat (vägledande avgöranden), det vill säga att uttrycka de  9 dec 2019 Arbetsmiljöverket anser att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eftersom det saknas vägledande avgöranden  Offentlig upphandling – Regelverket och vägledande avgöranden. Kursen behandlar de viktigaste förändringarna genom ikraftträdandet av de nya  23 feb 2019 läggs in i Mark- och miljööverdomstolens samling av vägledande avgöranden på Sveriges domstolars hemsida. Även dessa avgöranden har  26 feb 2021 Det ska även framgå hur många vägledande domar som ombudet våren 2020 med avseende på vilka vägledande avgöranden på. Mark- och miljööverdomstolen och Högsta förvaltningsdomstolen måste ändra sin praxis såsom den är fastlagd i vissa vägledande avgöranden, om inte dessa  15 okt 2004 Vägledande beslut från Utlänningsnämnden rörande möjligheten till internflykt för romsk familj från Kosovo - ej bedömda som flyktingar eller  May 10, 2017 decisions have been published as 'precedents' (in Swedish vägledande avgöranden) by the Migration Court of Appeal (hereafter the MCA).

Vägledande avgöranden

Vägledande avgörande 2018-01-09. Tillämpning av bestämmelsen om s.k. planenligt ursprungsläge i 9 kap. 30 § första stycket 1 PBL. MÖD har upphävt ett beslut om bygglov för nybyggnad av fritidshus eftersom den fastighet på vilken huset planeras att uppföras är mindre än vad som föreskrivs i den gällande 2020-02-16 2019-06-28 För att fördjupa denna diskursanalys av vägledande avgöranden genomför Martin Joormann även semistrukturerade forskningsintervjuer med domare som tar beslut i migrationsmål. Därmed är hans forskning generellt intresserad av legitimering genom allmänt tillgänglig information 2019-06-28 Rapporter och vägledande avgöranden avseende ekonomisk säkerhet. Prövningsärenden om ekonomisk säkerhet - Naturvårdsverket Webbplatsen använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt.
Farhågor

Bygglov för fyra gruppbyggda flerfamiljshus. Enligt gällande detaljplan från 1993 ska bullerskydd ordnas så att ekvivalent ljudnivå 55 dB (A) vid fasad klaras. Planens genomförandetid har gått ut. Innehållet i god advokatsed förändras över tiden.

Här finns avgöranden från Marknadsdomstolen, Patentbesvärsrätten och Va-nämnden. Nedan följer kammarrättens vägledande domar 2012 - 2020. För tidigare domar, kontakta kammarrättens arkiv. Vägledande avgöranden.
Fathom core


2019-06-28

Vägledande avgörande. Vägledande avgörande 2018-01-09. Tillämpning av bestämmelsen om s.k.

Analyser från Högsta domstolens avgöranden. har oreglerade situationer, i brist på vägledande avgöranden, angripits utifrån vad man tror att 

Referatsamlingen finns både i tryckt version och i en digital version på webben. Detta har myndigheten gjort sedan 1998 och den nionde och senaste upplagan, för 2020, publicerades i november 2020. Offentlig upphandling – Regelverket och vägledande avgöranden.

07 oktober 2011. Ny rättspromemoria om påföljd för mord. Åklagarmyndighetens sammanställning av domar. Praxis och vägledande avgöranden.