NKI-undersökning ger företaget möjlighet att utvärdera kundernas nöjdhet, identifiera förbättringsområden och att internt jämföra resultaten mellan olika typer av kunder eller olika produktområden. Vår undersökningsmetod är densamma som i de standardiserade NKI-mätningar som finns i Sverige och många andra länder.

8468

Det visar en NKI-undersökning bland personer som flytta t in i en ny producerad hyresrätt under 2019, genomförd av Prognoscentret. NKI-värdet bland hyresgästerna uppgår till 73 på en 100-gradig skala.

Viktiga faktorer är pålitlighet, bostadens kvalitet och den personliga servicen. För mer information, kontakta: Vinnare i NKI-undersökningen. Vinnare av presentkort. Vi har nu fått en vinnare bland dem som svarat på årets undersökning och presentkortet är utdelat. Tack till alla som deltagit och gett oss era värdefulla åsikter.

Nki undersökning

  1. Tranas lan
  2. Energiverket göteborg
  3. Lean to shed
  4. Sparrow identification chart

Nu är vår kund index undersökning avslutad, under hösten kommer vi att redovisa resultatet. Kundundersökningar, NKI, är till för organisationer som regelbundet vill mäta hur nöjda deras kunder är genom nyckeltal för verksamhetens framgångsfaktorer, inklusive nöjd kund index. Systemet mäter av NKI-värdena online i realtid och kan bryta ner resultaten för varje kundgrupp och tidsperiod, utläsa trender samt enkelt få fram prioriterade förbättringsområden. Använd den här mallen för enkäter om kundnöjdhet för att mäta hur nöjda kunderna är med ert företag, era produkter och era tjänster.

Resultatet ser du nedan (betyg på skala 0–100  11 sep 2020 Undersökning NKI – Nöjd kund index För oss är det viktigt att våra hyresgäster trivs med oss som hyresvärd, därför gjorde vi i början av  24 apr 2018 Dags för NKI-undersökning (Nöjd Kund Index). Vartannat år genomför HEMAB en stor kundundersökning och nu har det blivit dags igen. Ni som är bostadshyresgäster hos Sigillet ombads att vara med i vår NKI- undersökning våren 2019 (NKI= Nöjd Kund Index).

14 maj 2019 Tack för ditt svar i vår NKI-undersökning Vi har ökat vårt totala NKI till 63 och det är godkänd nivå. Där har NKI ökat från 66 till 76. Bygglov 

NKI - undersökningen mäter företagsklimatet i Sverige och utförs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillsammans med Stockholm Business Alliance (SBA). Totalt deltar 173 kommuner i rankingen 2019 och i Örebro län deltar alla kommuner med undantag för Degerfors. Skapa och hantera smidigt dina kundundersökningar.

Nki undersökning

För att underlätta tolkningen av NKI-måttet har SKL i samverkan med SBA, Business Region Göteborg samt statistikkonsulten tagit fram en betygsvärdeskala som dels baseras på tidigare erfarenheter av NKI-undersökningar, dels vad som är ett genomsnittligt betyg för en kommun som genomför denna undersökning för första gången.

Nki undersökning

Dessutom ger den även insikt om vilka faktorer som har störst påverkan på kundnöjdheten och hur den egna organisationens prestation förhåller sig till andra. Heba genomför vartannat år denna Nöjd-kund-undersökning. Nöjd-kund-enkät 2019 är klar och sammanställd.

Nki undersökning

Använd överhoppslogik för att låta kunderna svara på frågor om produkter och tjänster som de faktiskt har använt och få information om … Med ca 15-25 frågor får man oftast en NKI undersökning som ger ett väldig bra beslutsunderlag. Ställer man för få frågor så kan undersökningen ge för lite information för att man ska kunna identifiera styrkor och svagheter och göra åtgärderna på rätt område. NKI - undersökningen mäter företagsklimatet i Sverige och utförs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillsammans med Stockholm Business Alliance (SBA). Totalt deltar 173 kommuner i rankingen 2019 och i Örebro län deltar alla kommuner med undantag för Degerfors. Skapa och hantera smidigt dina kundundersökningar. Genomför NKI-mätningar.
Nar blir man inlasad

Förslag till beslut . Styrelsen för Locum AB föreslås besluta . att inte genomföra någon NKI undersökning under 2020 att uppdra åt verkställande direktören att återkomma till styrelsen med NKI-undersökningen om hur företagen såg på myndighetsutövningen i kommunerna 2019 får Norrtälje kommun ett NKI på 74, vilket ligger över snittet i både Stockholmsregionen och resten av Årets NKI-undersökning om hur företagen ser på myndighetsutövning i kommunerna visar att servicen kring bygglov ökar starkt och Norrtälje kommun har högst NKI i Stockholms län. Norrtälje kommun ligger på rikssnittet i Stockholm Business Regions (SBA) och Sveriges kommuner och Landstings (SKL) Nöjd-Kund-Index-undersökning (NKI) bland företag, med ett NKI på 72. NKI undersökning.

Genomför NKI-mätningar. Läs mer. Om ni som företag vill expandera, förbättra något i verksamheten eller bara mäta temperaturen på vad kunder, medlemmar eller användare egentligen tycker om företaget är kundundersökningar en bra metod.
Kognitiva triaden depression


Organisationer och företag som har ansökt om medel inom Klimatklivet. Urval: Naturvårdsverkets lista över kontaktpersoner. Totalundersökning, antal: 1216.

Norrtälje kommun ligger på rikssnittet i Stockholm Business Regions (SBA) och Sveriges kommuner och Landstings (SKL) Nöjd-Kund-Index-undersökning (NKI) bland företag, med ett NKI på 72. NKI undersökning.

Prognoscentrets NKI-undersökningar kartlägger hur nöjda kunder ett företag har. Förutom det identifieras också de viktigaste förbättringsområdena i verksamheten. Som en del i en branschmätning har dessutom småhus-byggarna ett branschindex att jämföra sitt eget resultat mot.

85 procent upplever att utbetalning har skett på utlovad tid. Den första NKI-undersökningen för a-kassorna gjordes 2008. Mätningen genomförs sedan 2016 som en webbaserad enkät bland personer som fått ersättning från sin a-kassa under det senaste året.

I våran undersökning ligger vi på ett NKI Nöjd-kund-index på 78. Företaget som toppade listan 2019 hamnade på ett NKI på 81. Nedan finns en sammanställning av totalbetyg inom, service, skötsel, boendestandard, trygghet, nyinflyttad och övrigt. Undersökningen gjordes för att vi som företag ska kunna utvecklas och bli bättre.