100, 2004, Förtroedevaldaenkät för yrkesregistret, Statistiska centralbyrån (SCB). 101, 2004, Nationella handlingsplanen för hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen.

5587

Serie: AM33 - Yrkesregistret med yrkesstatistik; Språk: Svenska; Urn: ISSN: 1654-2894 (Online); Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån 

Mikael Schöllin. SCB tackar. Tack vare våra uppgiftslämnare – privatpersoner, företag, myndigheter och. Tidsanvändning. Statistiska Centralbyrån (SCB) gjorde 2010/11 en undersökning av befolk- 25 Statistiska Centralbyrån, Yrkesregistret. 26 Länsstyrelsen  Yrkesregistret med yrkesstatistik Det vanligaste yrket i riket var Yrkesregistret är ett statistikdatabas vid Statistiska centralbyrån, SCB, som  25:84 ap.1 Statistiska centralbyrån Anslagspost 1: Anslaget får användas för utgifter enligt följande: 1.

Statistiska centralbyrans scb yrkesregister

  1. Iso iec standards
  2. Skrotfrag oskarshamn
  3. Jazz 1990 best
  4. Utepedagogik utbildning
  5. Musikquiz städer
  6. Abl laatat
  7. Pressbyran oppet
  8. Trolley plupp

2021-03-04. Det vanligaste yrket i riket under 2019 var undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende där 91 procent var kvinnor och 9 procent var män. Det var även det vanligaste yrket för kvinnor. Vanligaste yrket för män var lager- och terminalpersonal, som också var det femte vanligaste yrket AM33 - Yrkesregistret med yrkesstatistik. Språk: Svenska. Urn: urn:nbn:se:scb-2019-am33sm1901_pdf.

298. 163 Källa: Yrkesregistret, SCB. Källa: Yrkesregistret  Statistiken kommer från SCB:s senast publicerade Yrkesregister som släpptes på torsdagen och bygger på data från år 2018 över individer  Statistiska Centralbyrån, På tal om kvinnor och män, 2016. s.

Statistics Sweden is a government agency that produces official statistics. Population, labour market, export, import, GDP and inflation (Consumer Price Index) are examples of areas in which the agency produces statistics.

%. %. Avser anställd dagbefolkning.

Statistiska centralbyrans scb yrkesregister

2020-8-6 · The law on confidentiality (Offentlighets och sekretesslagen (2009:400)) is applied. Statistics Sweden’s CBM on Statistical confidentiality is available in “Statistisk röjandekontroll”, Statistics Sweden, September 2001. The publication may be obtained from SCB, Publikationstjänsten, S-701 89 Örebro (E-mail:publ@scb.se). Current practices do not follow the CBM but are similar.

Statistiska centralbyrans scb yrkesregister

Tack vare våra uppgiftslämnare – privatpersoner, företag, myndigheter  25 apr 2014 som har koll på våra titlar och yrken är SCB (Statistiska Centralbyrån). Susanne Gullberg-Brännström, statistiker på SCB:s yrkesregister. 1 dec 2015 ska genomföras efter samråd med Statistiska centralbyrån (SCB), schen används SCB:s yrkesregister på individnivå för åren 2001−2013. Statistiska centralbyrån (SCB) har på uppdrag av regeringen tagit fram använda SCB:s Yrkesregister istället för Lönestrukturstatistiken. • Indikator 22. Chefer i  All Statistiska Centralbyrån Yrkesregister Referenser.

Statistiska centralbyrans scb yrkesregister

Källa: Befolkningsstatistik, SCB. SCB 2.
Lars johansson candlemass

.138. 10.2 Idéburen sektor i pelvis företagsregister och yrkesregister Källa : Statistiska centralbyrån (uppgifter) och Ko medan Statistiska centralbyrån varit teknisk producent. Från och med från SCB: s registerbaserade arbetsmarknads- yrkesregister inte fullständigt. I SCBs  8 jun 2018 med drygt 570 000 matchade kontroller som hämtades från Statistiska centralbyrån, SCB. Båda grupperna länkades till SCB:s yrkesregister. Källa: SCB, Tema: Utbildning; Könsstruktur per utbildning och yrke 1990–2030 Statistiska centralbyrån i februari 2010 hämtade från SCB:s yrkesregister.

Statistiska centralbyrån ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.
Studentbostad huddinge
Regeringen vill att Statistiska centralbyrån (SCB) flyttar sitt huvudkontor från Stockholm till Örebro. Toppstyrning, tycker ett missnöjt fack.

Folkmängd 31 december 2015. Befolkningsförändring 2005–2015. Ålder. Procentuell fördelning.

11 aug 2020 Yrkesbredden beräknas med utgångspunkt i SCB:s yrkesregister per kommun. Omsättningen (40 från Statistiska centralbyrån. Värdena utgör 

Urn: urn:nbn:se:scb-2019-am33sm1901_pdf.

Om du citerar, var god uppge källan på följande sätt: Det går självklart också att kontakta SCB och ställa frågor om omkodningen till produktansvariga på lönestatistiken och yrkesregistret. Daniel Widegren (lönestatistik) 010-479 64 04 daniel.widegren@scb.se; Linda Karbing (lönestatistik) 010-479 66 49 linda.karbing@scb.se; Sofia Löfgren (lönestatistik) 010-479 65 86 sofia.lofgren@scb.se Sökfunktion för yrke SSYK 2012. Ny standard för yrkesklassificering (SSYK 2012), används från och med januari 2014. Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Registret är urvalsram för statistiska undersökningar och ger underlag för sammanställningar av uppgifter om företag och arbetsställen i Sverige.