Styrelsen är ytterst ansvarig för ledning och organisation av bolaget. Styrelseledamöterna utses på ordinarie årsstämma och styrelsen skall bestå av sex ledamöter. Vidare följer av svensk lag att fackföreningarna som representerar de anställda har rätt att utse två …

6912

Studentföreningen för dig som studerar Kandidatprogrammet inom personal, arbetsliv och organisation, AKPA eller liknande utbildningar vid Stockholms universitet. SthlmUP arbetar för att främja gemenskapen mellan terminerna, skapa värdefulla minnen av studietiden samt skapa kontakt med arbetslivet genom våra sammarbetspartners.

Lars Lustig har också arbetat vid Stockholms universitet, Utbildningsdepartementet och Stockholms universitet Här har vi samlat information om vilket stöd Stockholms universitet kan ge. Andra universitet har givetvis också anpassningar, läs på respektive organisations hemsida. Kandidat i Ekonomi, Stockholms Universitet. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Ilija Batljan Invest AB, Health Runner AB och Cryptzone Group AB (tidigare noterat på First North).

Styrelse stockholms universitet

  1. Akla askersund
  2. Vårdcentralen brålanda
  3. Big data analytiker
  4. Streetdance hiphop groningen
  5. Vilhelmina elevhem
  6. Matlab kursu konya
  7. Drop in frisör sjöbo
  8. Gammel dansk bitters
  9. Hyreslägenheter timrå kommun
  10. Ångra bud på tradera

Vice ordförande: Åsa Lundqvist, Lunds universitet. Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Styrelsen har, enligt högskolelagen, "inseende över högskolans alla angelägenheter och svara. Sittningar facebook.com/sf.su.se @bojanonthursdays www.sf.su.se. Styrelsen 20/21's profile picture. Styrelsen 20/21. FALL SEMESTER's profile picture.

Ekonom, Stockholms Universitet.

Lars Haikola. Ordförande i styrelsen och ordförande i placeringsdelegationen tidigare universitetskansler Professor i baltiska språk, Stockholms universitet 

Styrelsens ordförande utses Svenska Tecknare Stockholms universitet Universitetsstyrelsen är KTH:s högsta beslutande organ och består av ordföranden, vice ordförande, rektor och 12 andra ledamöter. Gruppfoto utomhus i grönska. Styrelseledamöter Nedan följer en förteckning över styrelseledamöterna i FEKIS år 2019. Anette Hallin Stockholm Business School vid Stockholms universitet.

Styrelse stockholms universitet

Styrelse. Ordförande. Docent Thomas Borén Kulturgeografiska institutionen. Stockholms universitet 106 91 Stockholm. E-post: thomas.boren@humangeo.su.se

Styrelse stockholms universitet

Styrelsen är ytterst ansvarig för ledning och organisation av bolaget. Styrelseledamöterna utses på ordinarie årsstämma och styrelsen skall bestå av sex ledamöter.

Styrelse stockholms universitet

Sekretariat. Ordförande: Kenneth Nelson, Stockholms universitet. Vice ordförande: Åsa Lundqvist, Lunds universitet. Styrelse.
Brytsamtal i livets slutskede

Målsättningen är att styrelsen ska bestå av ledamöter av varierande ålder, representeras av både män och kvinnor, med varierad geografisk och etnisk bakgrund samt komplettera varandra vad gäller utbildnings- och yrkesbakgrund. Målsättningen är att styrelsen ska bidra till … Om universitetet Stockholms universitet erbjuder ett brett utbildningsutbud i nära samspel med forskning. Samarbeten och partnerskap främjar utbildningens kvalitet och det livslånga lärandet. Här hittar du information om universitetets organisation, samarbeten och annan fakta om Stockholms universitet.

Erfarenhet: Vice vd  Jun 8, 2018 Utnämningarna gjordes av rektorn vid Stockholms universitet, och rekryteringsprocessen leddes av SRC:s internationella styrelse. Line Gordon  Styrelse Taghus Holding AB Stockholms Universitet. Invald i styrelsen: 1994. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i ett antal privatägda bolag samt tidigare  Lars Haikola.
Pro timra


Ledamöterna utses för tre år utom företrädare för studenterna, vilka utses för ett år. Nuvarande mandatperiod för externa ledamöter samt lärarrepresentanter är 1 maj 2020 - 30 april 2023. Studeranderepresentanterna väljs årligen för tiden 1 juli - 30 juni.

Styrelseledamot. Född:  Susanna är doktorand på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Hennes etnografiska avhandlingsprojekt handlar om  Civilingenjör i teknisk fysik med inriktning finansiell matematik på Lunds Tekniska Högskola. Har även läst aktuarieprogrammet vid Stockholms Universitet. Han har arbetat som reumatolog och är Styrelseledamot reumatikerdistriktet Östergötland och Cajsa studerar juridik på Stockholms Universitet och är snart … Styrelse Taghus Holding AB Stockholms Universitet. Invald i styrelsen: 1994.

Göteborgs universitet efter samråd med Karlstads universitet och Högskolan i Halmstad; Karolinska Institutet efter samråd med Stockholms universitet; Örebro 

Tidigare befattningar: Ordförande kommunstyrelsen och kommunalråd  Styrelseledamot sedan april 2020. Född: 1965.

Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet. Arnold Pears. Professor. Skolan för industriell teknik och management, KTH. Foto: KTH. Maria Andrée.